Logo ABC Music

Sfumato ® (Splývavé čtení ® )

e-shop | www.abcmusic.cz
Učíme děti správně číst, psát a poznávat svět...


Jak vyučovat (nejen) ve stavu nouze
Matematika

autor(ka): Mgr. Radka Kučerová Garabová
vloženo: 20.05.2020

Hra "Na pana učitele, paní učitelku" - procvičování násobení a dělení 2,3.
Slovní úloha. Výpočet třetin a čtvrtin z celku. Domácí kvíz " O Kubíkovi" z naší třídy :-)

zobrazit obsah této lekce »


Český jazyk

autor(ka): Mgr. Radka Kučerová Garabová
vloženo: 18.05.2020

Kontrola domácího procvičování slovních druhů, rozvíjení slovní zásoby v křížovce, seznámení s dalším slovním druhem - citoslovci. Vědomostní kvíz formou křížovky na doma.

zobrazit obsah této lekce »


Matematika

autor(ka): Mgr. Radka Kučerová Garabová
vloženo: 07.05.2020

Procvičování násobení třemi. Matematická tajenka. Slovní úloha. Zadání domácího kvízu- soutěže.

zobrazit obsah této lekce »


Český jazyk

autor(ka): Mgr. Radka Kučerová Garabová
vloženo: 05.05.2020

Kontrola domácího procvicovani skupin bě, pě, vě, mě a diktátu “Štěně”. Hra “Na babičku a na dědečka “- tvoření otázek pro zjištění slovních druhů. Četba textu “První květ”, zadání domácí práce.

zobrazit obsah této lekce »


Český jazyk

autor(ka): Mgr. Radka Kučerová Garabová
vloženo: 29.04.2020

Kontrola domácího procvicovani. Skupiny bě, pě, vě, mě. Zadání dom. úkolu - text Hříbě. Diktát na dálku, gram. jev dě, tě, ně. Písnička “Běží liška k Táboru”.

zobrazit obsah této lekce »


Matematika

autor(ka): Mgr. Radka Kučerová Garabová
vloženo: 23.04.2020

Kontrola samostatné práce-slovní úlohy, společná práce-dělení, pracovní sešit strana 19, hra “Bingo” - matematická hra pro žáka s rodiči.

zobrazit obsah této lekce »


Čj, Prv, Hv

autor(ka): Mgr. Radka Kučerová Garabová
vloženo: 22.04.2020

Společné čtení básně “Před usnutím” od Františka Halase, seznámeni s dalšími slovními druhy - spojkami. Popis částí těla ptáků - kos černý. Zpěv písně “Žežuličko, kde jsi byla...?“

zobrazit obsah této lekce »


Matematika

autor(ka): Mgr. Radka Kučerová Garabová
vloženo: 20.04.2020

Pozdravy žákům, procvičení násobilky 3, vysvětlení nové látky-úvod do dělení, práce se slovní úlohou a domácí úkol.

zobrazit obsah této lekce »


Český jazyk

autor(ka): Mgr. Radka Kučerová Garabová
vloženo: 15.04.2020

Seznámení s dalšími slovními druhy- předložkami, kontrola domácího úkolu " Kamarád", zopakování učiva o párových souhláskách, procvičení.

zobrazit obsah této lekce »


Český jazyk

autor(ka): Mgr. Radka Kučerová Garabová
vloženo: 14.04.2020

Slovní druhy - zopakování podstatných jmen, přídavných jmen a sloves. Zadání domácího přepisu " Kamarád" s doplněním slovních druhů, i/y a souhlásek párových.

zobrazit obsah této lekce »


Matematika

autor(ka): Mgr. Radka Kučerová Garabová
vloženo: 07.04.2020

Matematika-Procvičování řady násobků 2 a 3, soutěž “Na domečky “, kontrola poznávání rostlin.

zobrazit obsah této lekce »


Čj, Prv, výroba dekorace

autor(ka): Mgr. Radka Kučerová Garabová
vloženo: 06.04.2020

Oprava domácího přepisu z tabule, text-“Jaro”, seznámeni s přídavnými jmény , výroba jarní dekorace pro maminku, soutěž v poznávání jarních rostlin.zobrazit obsah této lekce »


Matematika - Výuka ve stavu nouze

autor(ka): Mgr. Radka Kučerová Garabová
vloženo: 02.04.2020

Kontrola domácího procvičování násobení, příprava pro násobení, tvoření skupin, společná práce dle tabule ( PS 6, naklad. Alter str. 14)

zobrazit obsah této lekce »


Český jazyk - Výuka ve stavu nouze

autor(ka): Mgr. Radka Kučerová Garabová
vloženo: 01.04.2020

Český jazyk. Kontrola domácího procvičování, seznámeni se slovními druhy-slovesa, grafické označení, četba nového textu “Jaro”, zadání domácího přepisu spojeného s doplňováním i/y/ě

zobrazit obsah této lekce »


Čj, Hv, Prv - Výuka ve stavu nouze

autor(ka): Mgr. Radka Kučerová Garabová
vloženo: 31.03.2020

Čj, Prv, Hv Práce s textem Fr. Halas „ Vlaštovičky, švitořičky“, kontrola doplnění y/i. Zadání dom. procvičování- II.sloka. Zpěv zhudebněného textu P. Jurkovičem. Seznámení s jarními rostlinami, poznávání rostlin.zobrazit obsah této lekce »


Český jazyk - Můj deník, aneb jak se mi žilo ve stavu nouze.

autor(ka): Mgr. Vladimíra Kupčíková
vloženo: 30.03.2020

Vzorová ukázka deníku a popis, jak s dětmi na deníku průběžně pracovat.

zobrazit obsah této lekce »


Matematika

autor(ka): Mgr. Radka Kučerová Garabová
vloženo: 26.03.2020

M- Zopakovaní číselné řady násobků 2 a postupu procvičování, ukázka “násobilkového mariáše" spojeného s Tv rozcvičkou, kontrola domácího cvičení sčítání a odčítáni v oboru do 100 s přechodem desítky. Zadání domácího procvičování.


zobrazit obsah této lekce »


Český jazyk - Procvičeni tvrdých a měkkých souhlásek

autor(ka): Mgr. Radka Kučerová Garabová
vloženo: 24.03.2020

Procvičeni tvrdých a měkkých souhlásek v soutěži “Na domečky”, oprava domácího procvičování textu “Březen”, diktát vět, oprava diktátu. Zadání domácího opisu textu z tabule “Vlaštovičky”a doplnění i/y. Video je delší , lze rozdělit do dvou částí sledování.

zobrazit obsah této lekce »


Matematika

autor(ka): Mgr. Radka Kučerová Garabová
vloženo: 24.03.2020

Zopakování postupu při sčítání a odčítání přes desítku v oboru do 100. Procvičení matematické představivosti (nejbližší desítka před, nejbližší desítka za daným číslem). Příprava pro zaokrouhlování čísel. Zadání domácího procvičení.


zobrazit obsah této lekce »


Český jazyk - tvrdé slabiky

autor(ka): Mgr. Radka Kučerová Garabová
vloženo: 23.03.2020

Na tomto videu uvidíte, jak v praxi nabízí jeden vyučovací prvek: TVRDÉ SLABIKY. Tato látka se hodí nejen pro metodiku Sfumato, ale lze ji použít pro všechny metody čtení!zobrazit obsah této lekce »
Facebook ABC Music YouTube ABC Music Skype ABC Music