MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA
ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI

Vážené kolegyně a kolegové ve školství,
zveme vás na mezinárodní konferenci zaměřenou na EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKU ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI, která se bude konat v úterý 17. října 2023 v Praze v reprezentativním prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Konference se bude věnovat významnému tématu současnosti, a to jak správně naučit děti číst. Nastíníme složité funkční aspekty celého procesu čtení, na němž se podílí jak zrak, tak sluch a hlas. Konference nabídne hluboký vhled na metodiku Sfumato, důkladně se zaměří na konkrétní metody a jejich praktickou aplikaci ve školním prostředí a nabídne tak možnost jak předcházet problémům spojených s čtenářskou gramotností a jak zlepšit její kvalitu.

 

EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI

 

 

Co vám konference nabídne a proč se zúčastnit?


  • Představíme vám desítky videozáznamů z výuky dětí v různých vzdělávacích institucích, a to nejen v České republice, ale i na Slovensku a v Polsku.

  • Tyto autentické ukázky z praxe vám poskytnou hlubší vhled do metodiky, jak efektivně rozvíjet čtenářskou gramotnost a posunout vzdělávání na vyšší úroveň.

  • Metodika Sfumato, přináší hravost a radost z učení, ale zároveň zlepšuje kvalitu čtenářské gramotnosti u žáků s různými paměťovými typy.

  • Mnozí řečníci jsou odborníci s více než desetiletými zkušenostmi v používání metodiky Sfumato.

  • Inovativní přístupy a techniky mají obrovský potenciál zlepšit výsledky vašich žáků v oblasti čtenářské gramotnosti a rozvoje jazykových dovedností, umožní vám objevit nové perspektivy a osvědčené postupy, které můžete přenést do své vlastní pedagogické práce.

 

Program konference

Program konference

 

EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA
ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI


datum a čas
17. října 2023, od 9:00 do 16:30 hod.

místo konání
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Sněmovní 1/1, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
zobrazit na mapě

 

Dopolední program

Poslanecká sněmovna PČR
8:00 - 12:50

Čas: od-do Program
08:00 - 08:55 Prezence účastníků
09:00 - 09:05 Jana Berkovcová , poslankyně Parlamentu ČR
Úvodní slovo
09:00 - 09:05 Mária Navrátilová , autorka metodiky Sfumato
Úvodní slovo
09:10 - 09:15 Leona Gyöngyösi , královna českého gospelu
Hudební vystoupení
09:20 - 09:30 Michal Černý , ředitel odboru základního vzdělávání MŠMT
Statistická šetření, asistenti pedagoga
09:35 - 09:40 Jan Borůvka , starosta města Jaroměře
Příspěvek zřizovatele
09:45 - 09:55 Kateřina Valachová , exministryně školství
Důležitost dostupnosti včasné podpory dítěte pro naplnění práva na vzdělání
10:00 - 10:10 Ivana Šimková , vedoucí výzkumného projektu JU ČB (2020-2022)
Vytváření nového čtecího návyku metodikou Sfumato u žáků s dyslexií
10:15 - 10:20 Miroslava Exnerová , manažer výzkumného projektu JU ČB
Kritické faktory při reedukaci metodou Sfumato
10:25 - 10:35 Kateřina Hozmanová , učitelka a speciální pedagog
Inovační metodika reedukace žáků s dyslektickými obtížemi pohledem speciálního pedagoga
10:25 - 10:35 Lenka Novotná , speciální pedagog
Inovační metodika reedukace žáků s dyslektickými obtížemi pohledem speciálního pedagoga
10:40 - 11:10 Mária Navrátilová , autorka metodiky Sfumato
Metodika Sfumato a neurofyziologie čtecího a psacího procesu
11:15 - 11:25 Jana Svobodová , učitelka ZŠ J. A. Komenského, Kyjov
Příprava pedagoga pro aplikaci metodiky Sfumato ve své praxi aneb „Učitel v první třídě by měl být nad jiné chytrý“
11:30 - 12:50 Raut

Odpolední program

Poslanecká sněmovna PČR
13:00 - 16:30

Čas: od-do Program
13:00 - 13:15 Vladimíra Kupčíková , učitelka ZŠ Kopřivnice
Čtení Sfumato na ZŠ aneb narodil se Neobyčejný slabikář
13:20 - 13:30 Leona Vejsová , ředitelka ZŠ a MŠ Horní Dvořiště
Vyvozování písmene „I“ aneb svět indiánů napříč všemi předměty
13:35 - 13:45 Lenka Burešová , ředitelka ZŠ Čeperka
Rozvoj digitálních kompetencí žáků v metodice Sfumato
13:50 - 14:00 Iva Ondráčková , ředitelka ZŠ a MŠ Lhota pod Libčany
Integrace žákyně II. ročníku ZŠ s lehkou mentální retardací
14:05 - 14:15 Miluše Glave Flašková , učitelka ZŠ Okružní v Aši
Aplikace metodiky Sfumato v předmětu SPP
14:20 - 14:30 Hana Dyntarová , učitelka ZŠ Kpt. Vajdy Ostrava
Sfumato ve škole podle paragrafu 16
14:35 - 14:45 Vanda Rybánská , učitelka SZŠ Šluknov
Sfumato ve speciálním školství u nás i na Slovensku
14:50 - 15:00 Hana Hamplová , učitelka ZŠ a MŠ Ostrov u Lanškrouna
Od uvolňovacích cviků ke kresbě aneb příprava dětí na psací proces
15:05 - 15:20 Jaromíra Stínilová , učitelka ZŠ a MŠ Ludvíkovice
Metodika psaní Sfumato v 1. ročníku ZŠ
15:25 - 15:35 Josef Vavřík , grafolog a ředitel Nadačního fondu Lepší život
Emocionalita v písmu
15:40 - 15:55 Mária Navrátilová , autorka metodiky Sfumato
Příprava dětí v předškolním věku na vstup do ZŠ metodikou Sfumato u nás a v Polsku
16:00 - 16:10 Jana Kyseľová , členka advokátní komory
Právo dítěte na rovný přístup ke vzdělání
16:15 - 16:20 Leona Vejsová , ředitelka ZŠ a MŠ Horní Dvořiště
Závěrečné slovo
16:25 - 16:30 Leona Gyöngyösi , královna českého gospelu
Hudební vystoupení

Mezinárodní konference

FOTOGALERIE - PRAHA 17. ŘÍJNA 2023

Rádi bychom zde ze srdce poděkovali všem, kteří se zasloužili o to, aby se konference s názvem EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI uskutečnila. Děkujeme tedy tímto Vám všem, kteří jste přispěli, dále našim partnerům, Janě Berkovcové za poskytnutou záštitu a v neposlední řadě Vám všem, kteří jste na konferenci dorazili a projevili zájem o metodiku Sfumato a i o další spolupráci s ABC Music. Stále věříme, že společná cesta s metodikou Sfumato má smysl a můžeme tak činit děti šťastné a předcházet problémům spojených s čtenářskou gramotností a zlepšovat její kvalitu.
Vaše Mária Navrátilová – autorka metodiky Sfumato Splývavé čtení.


Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie Konference: EFEKTIVNÍ PEDAGOGIKA ELEMENTÁRNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI - fotogalerie

Mezinárodní konference

Organizátor a partneři

 

Organizátorem konference je společnost ABC Music v.o.s. pod vedením PaedDr. Márie Navrátilové, která je autorkou metodiky Sfumato a nositelkou Stříbrné pamětní medaile Senátu, která jí byla udělena za celoživotní průkopnickou práci v oblasti školství a vzdělávání v roce 2018.

 

Generální záštitu konferenci udělila Jana Berkovcová, poslankyně Parlamentu ČR, členka výboru pro Vzdělávání PS.

Organizátoři a partneři konference


Generální partner konference:

Generální partner konference - WEE-SPORTZ BORACAY (Nikola Navrátil)

WEE-SPORTZ BORACAY (Nikola Navrátil)
Společnost specializující se na výuku a pronájem hydrofoil boardu na ostrově Boracay (Filipíny)
více informací >>Hlavní partner konference:

Hlavní partner konference - GEOTERN s.r.o.Partneři konference:

 

Konference Praha 17. října 2023

Na koho se můžete těšit?

09:00 - 09:05

Jana Berkovcová

poslankyně Parlamentu ČR, členka výboru pro Vzdělávání PS, generální záštita konference

Více informací
09:10 - 09:15

Leona Gyöngyösi

nejznámější gospelová zpěvačka v České republice, její motto: "Hudba uvolňuje ducha a okřídluje myšlenky"

Více informací
09:20 - 09:30

Michal Černý

ředitel Odboru základního, předškolního a speciálního vzdělávání MŠMT ČR

Více informací
09:35 - 09:40

Jan Borůvka

starosta města Jaroměře

Více informací
09:45 - 09:55

Kateřina Valachová

17. ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Více informací
10:00 - 10:10

Ivana Šimková

odborná asistentka na Katedře slovanských jazyků a literatur PF JU

Více informací
10:15 - 10:20

Miroslava Exnerová

manažer výzkumného projektu JU ČB

Více informací
10:25 - 10:35

Kateřina Hozmanová

učitelka a speciální pedagog

Více informací
10:25 - 10:35

Lenka Novotná

speciální pedagog

Více informací
10:40 - 11:10

Mária Navrátilová

autorka metodiky Sfumato, zakladatelka a ředitelka společnosti ABC Music v.o.s. a Sfumato s.r.o.

Více informací
11:15 - 11:25

Jana Svobodová

učitelka ZŠ J.A. Komenského, Kyjov

Více informací
13:00 - 13:15

Vladimíra Kupčíková

učitelka ZŠ svaté Zdislavy, Kopřivnice

Více informací
13:20 - 13:30

Leona Vejsová

ředitelka MŠ a ZŠ Horní Dvořiště

Více informací
13:35 - 13:45

Lenka Burešová

ředitelka ZŠ Čeperka

Více informací
13:50 - 14:00

Iva Ondráčková

ředitelka ZŠ a MŠ Lhota pod Libčany

Více informací
14:05 - 14:15

Miluše Glave Flašková

učitelka ZŠ Okružní v Aši

Více informací
14:20 - 14:30

Hana Dyntarová

učitelka ZŠ Kpt. Vajdy – Ostrava, koordinátorka seminářů

Více informací
14:35 - 14:45

Vanda Rybánská

učitelka na Speciální a Praktické škole v Rumburku

Více informací
14:50 - 15:00

Hana Hamplová

učitelka ZŠ a MŠ Ostrov

Více informací
15:05 - 15:20

Jaromíra Stínilová

učitelka ZŠ a MŠ Ludvíkovice

Více informací
15:25 - 15:35

Josef Vavřík

grafolog a ředitel nadačního fondu Lepší život

Více informací
16:00 - 16:10

Jana Kyseľová

členka advokátní komory

Více informací

Pořadatel konference:


ABC Music v.o.s.
Sfumato® (Splývavé čtení®)

 

  • Michelská 300/60, 140 00 Praha 4 – Michle

  • +420 737 119 261

  • info @ abcmusic.czTrasa » hlavní nádraží metro C - směr Háje – zastávka Budějovická (ul. Olbrachtová), přestup na autobus č. 124 – vystoupíte na zastávce Jemnická. Budova (DUNA HOUSE), kde se nyní nachází sídlo ABC Music, je naproti zastávky. Nebo aplikace BOLT: taxi do cca 100 Kč Vás k nám odveze.


Místo konání konference:


Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

 Poslanecká sněmovna má své sídlo v několika historických palácích na Malé Straně. Hlavní budova, Thunovský palác, ve které se nachází zasedací sál a mají zde své pracovny předseda a místopředsedové, se nachází ve Sněmovní ulici č. 4.

K Poslanecké sněmovně se pomocí MHD dostanete nejlépe tramvajemi č. 12, 15, 20, 22 a 23 (zastávka Malostranské náměstí) anebo metrem na nejbližší stanici Malostranská na lince A. (GPS souřadnice: 50°5'23.368"N, 14°24'14.214"E)