Logo ABC SFUMATO

Sfumato ®
(Splývavé čtení ® )

e-shop | www.abcmusic.cz
Učíme děti správně číst, psát a poznávat svět...

On-line výuka


Metodika Sfumato (Splývavé čtení) - on-line výukaČTENÍ S UČITELEM

Předkládáme vám pracovní videozáznamy pro individuální práci s dítětem v prvním ročníku ZŠ, které se učí číst. Pracovní postupy lze využít i při reedukaci žáka, kterému správné čtení nenaběhlo, tedy dělá chyby, zaměňuje či vynechává písmena, domýšlí text, nerozumí tomu, co čte. Videa jsou pro vás návod, jak metodicky pracovat od jednoho písmene ke čtyřpísmenkovým slovům.


1. ČTENÍ - jednotlivé samohlásky + dvoupísmenková spojení 


více info: https://youtu.be/rAZ5vy4s3yM2. ČTENÍ - Dvoupísmenková spojení 


více info: https://youtu.be/RLs9u9O8-0s3. ČTENÍ - Dvoupísmenková spojení 


více info: https://youtu.be/eyGilbwHVYM4. ČTENÍ - Třípísmenková spojení bez tlačených i s tlačenými hláskami 


více info: https://youtu.be/ZvU-4jNeBdA5. ČTENÍ - Třípísmenková spojení bez tlačených i s tlačenými hláskami 


více info: https://youtu.be/Hi_cHF95Ptk6. ČTENÍ - Čtyřpísmenková spojení s krátkými samohláskami 


více info: https://youtu.be/MgSeq4R73Yc7. ČTENÍ - vyprávění příběhu na dané písmeno V 


více info: https://youtu.be/-poUjboswHM8. ČTENÍ - Slova se slabikotvorným R 


více info: https://youtu.be/beIo1RVOz9I9. ČTENÍ S UČITELEM - Čtení sousloví se spojkou A
 


více info: https://youtu.be/H1bNsRgg41Q10. ČTENÍ S UČITELEM - Čtení sousloví u tabule, změna intonace.
 


více info: https://youtu.be/1z03B-sBbsA11. ČTENÍ S UČITELEM - První věty
 


více info: https://youtu.be/VSg8yJLNKrQ12. ČTENÍ S UČITELEM - Slova s předložkami
 


více info: https://youtu.be/EpehFbEX_6M13. ČTENÍ S UČITELEM - Čtení předložky se slovem ve větě
 


více info: https://youtu.be/hiDLCEdu_Uw14. ČTENÍ S UČITELEM - Intonace věty dvouslovné a tříslovné
 


více info: https://youtu.be/rWOtfBdONRM15. ČTENÍ S UČITELEM - Slabikář str. 12 , oslovení ve větě
 


více info: https://youtu.be/_otoCUtdil816. ČTENÍ S UČITELEM - Věty s výskytem slov se spodobou znělosti
 


více info: https://youtu.be/BqZ22ZUUV1Y» NÁCVIK ČTENÍ DOMA
» PSANÍ
» NÁCVIK PSANÍ DOMA

Facebook ABC Music YouTube ABC Music Skype ABC Music