Logo ABC SFUMATO

Sfumato ®
(Splývavé čtení ® )

e-shop | www.abcmusic.cz
Učíme děti správně číst, psát a poznávat svět...


Jak vyučovat (nejen) ve stavu nouze
Český jazyk - Sousloví

autor(ka): Mgr. Jaromíra Stínilová
vloženo: 02.04.2020
diskuze: vstoupit do diskuze


SOUSLOVÍ – slovní spojení se změnou intonace.


SLOVO AUTORKY
V metodice Sfumato přecházíme od čtení čtyřpísmenkových slov z Živé abecedy ke čtení dvou slov, sousloví a čtení prvních vět z Neobyčejného slabikáře.

POROZUMĚNÍ TEXTU: Vždy dbáme na znalost pojmů, čtení s porozuměním, proto je důležité, než přikročíme ke čtení, pojmy předem vysvětlit. Učitel text obohacuje dalším sdělením, tzv. vstupuje do textu, uvádí dítě do dějové fabule, aby se lépe orientovalo v předložené myšlence.

ČTECÍ TEMPO: První čtení z tabule, je hromadné, jedním hlasem, tedy unisono. Učitel čte společně s žáky a volí pomalejší čtecí tempo, aby všichni žáci stihli slova nejen správně načítat, ale uvědomit si i změnu intonace.

INTONACE: Ke změně intonace dochází u prvního slova. Proto si žáci musí intonaci nejdříve naposlouchat. Poté se přejde na čtení z tabule, kde se intonační změna snáze uplatní.

DLOUHÉ SAMOHLÁSKY: Učitel zdůrazňuje dlouhou samohlásku pohybem ukazovátka, ruky, aby nedocházelo ke zkrácení samohlásky. U obou slov je akcent na první slabice, ale u prvního slova jde intonace zdola nahoru, druhé slovo zůstává stejné, s klesnutím hlasu. Učíme žáky číst sousloví bez přidechnutí před druhým slovem. Čteme plynule a vázaně.
SOUSLOVÍ – slovní spojení se změnou intonace.


Český jazyk - Sousloví Český jazyk - Sousloví Český jazyk - Sousloví


více info: https://www.youtube.com/watch?v=pDH4wN99kA4


Facebook ABC Music YouTube ABC Music Skype ABC Music