Logo ABC SFUMATO

Sfumato ®
(Splývavé čtení ® )

e-shop | www.abcmusic.cz
Učíme děti správně číst, psát a poznávat svět...


Jak vyučovat (nejen) ve stavu nouze
Český jazyk - Čtení z Neobyčejného slabikáře 1

autor(ka): Mgr. Hana Svobodová
vloženo: 29.03.2020
diskuze: vstoupit do diskuze


ČTENÍ PRO POMALEJŠÍ ČTENÁŘE
Ukázkové čtení paní učitelky z Neobyčejného slabikáře. Jedná se o první čtení, v nejpomalejší verzi, kde se soustřeďujeme na správnou techniku čtení, plynulost, výslovnost, patřičnou délku samohlásek a intonaci věty. Dlouhou samohlásku žáci doprovázejí pohybem ruky, aby si její délku uvědomovali.

DON - Ukázkové čtení paní učitelky z Neobyčejného slabikáře ze str. 22


https://www.youtube.com/watch?v=J2-nj8cKQuw&feature=emb_logoČTENÍ PRO TROCHU RYCHLEJŠÍ ČTENÁŘE
Rychlost čtení je individuální záležitostí. Zde čtení v rychlejším provedení. Při čtení je patrné, že se již váže více slov dohromady. Technika čtení je stále důležitá, nezapomínáme na správnou výslovnost dlouhých samohlásek, kterou žák může i nadále doprovázet pohybem ruky, aby si její délku uvědomoval. Čtecí projev se přibližuje přednesu. Dítě do textu promítá své prožitky, zkušenosti s okolním světem, které přenáší do intonace a barvy hlasu.

DON - Ukázkové čtení paní učitelky z Neobyčejného slabikáře ze str. 22


https://youtu.be/nOFxkBQTzf0


Facebook ABC Music YouTube ABC Music Skype ABC Music