Logo ABC SFUMATO

Sfumato ®
(Splývavé čtení ® )

e-shop | www.abcmusic.cz
Učíme děti správně číst, psát a poznávat svět...


Jak vyučovat (nejen) ve stavu nouze
Český jazyk - ČTENÍ PRVNÍCH VĚT

autor(ka): Mgr. Jaromíra Stínilová
vloženo: 17.04.2020
diskuze: vstoupit do diskuze


V metodice Sfumato přecházíme od čtení čtyřpísmenkových slov z Živé abecedy ke čtení dvou slov - sousloví a čtení prvních vět z Neobyčejného slabikáře.

Intonace: Od čtení sousloví je snadný přechod ke čtení jednoduchých dvouslovných vět. Intonace je stejná. Rozdíl je pouze v gramatice, uvědomění si vizuálního rozdílu mezi souslovím a větou. Poté následuje čtení vět se třemi slovy. Učíme žáky číst bez přídechu, tedy plynule a vázaně, se správnou intonací.

Čtecí tempo: První čtení probíhá z tabule, hromadně, unisono. Učitelův hlas je vodítkem pro nastavení pomalejšího tempa, aby každý žák stihnul slova správně načítat, četl bezchybně.

Dlouhé samohlásky: Učitel i nadále zdůrazňuje dlouhou samohlásku pohybem ukazovátka, ruky, aby nedocházelo ke zkracování její délky. Tento pohyb je pro dítě návodem, jak používat prst při vlastním čtení ze slabikáře a uvědomování si dlouhé samohlásky.

Porozumění textu: Znalost pojmů je základem pro čtení s porozuměním. Tzv. návodnými otázkami učitel obohacuje text o další sdělení, myšlenky, a tím se dítě lépe orientuje v dějové fabuli.Český jazyk - ČTENÍ PRVNÍCH VĚT Český jazyk - ČTENÍ PRVNÍCH VĚT Český jazyk - ČTENÍ PRVNÍCH VĚT


více info: https://youtu.be/7UfSEgJcOsc


Facebook ABC Music YouTube ABC Music Skype ABC Music