Logo ABC SFUMATO

Sfumato ®
(Splývavé čtení ® )

e-shop | www.abcmusic.cz
Učíme děti správně číst, psát a poznávat svět...


Jak vyučovat (nejen) ve stavu nouze
Český jazyk - ČTENÍ PŘEDLOŽKOVÝCH VAZEB

autor(ka): Mgr. Jaromíra Stínilová
vloženo: 17.04.2020
diskuze: vstoupit do diskuze


V metodice Sfumato přecházíme od čtení čtyřpísmenkových slov z Živé abecedy ke čtení dvou slov - sousloví a čtení prvních vět z Neobyčejného slabikáře. Poté přistupujeme k nácviku čtení slov s předložkami a čtení vět s předložkovými vazbami.

Intonace a čtecí tempo: Vlastnímu čtení předložkových vazeb předchází opět NAPOSLOUCHÁNÍ. Učitel předvádí a žák vnímá intonaci spojení slova s předložkou ještě bez čtecího procesu. Následuje společné čtení z tabule. Učitel svým hlasem vede žáky ke správné intonaci a přesouvání akcentu na předložku. Čtení se realizuje i nadále v pomalém provedení, aby každý žák stihnul slova načítat, četl technicky správně.

Porozumění: Učitel tzv. vstupy do textu pomáhá žákům lépe se orientovat v kontextu věty. Využívá mezipředmětových vztahů s hudební výchovou, prvoukou, což jest pro tuto metodiku příznačné. Tím čte každý žák s porozuměním.


Český jazyk - ČTENÍ PŘEDLOŽKOVÝCH VAZEB Český jazyk - ČTENÍ PŘEDLOŽKOVÝCH VAZEB Český jazyk - ČTENÍ PŘEDLOŽKOVÝCH VAZEB


více info: https://youtu.be/af0kWayAsa0


Facebook ABC Music YouTube ABC Music Skype ABC Music