PaedDr. Mária Navrátilová


PaedDr. Mária Navrátilová

Paní doktorka Mária Navrátilová je autorkou metodiky Sfumato - Splývavé čtení a ředitelkou vzdělávacího a didaktického institutu ABC Music v.o.s. Jako pedagožka působí již 45 let. Absolvovala s vyznamenáním studia na pedagogické fakultě UHK, kde také v roce 1986 úspěšně obhájila doktorskou práci. Poté začala aplikovat a testovat své učební metody, jednou z těchto metod bylo právě splývavé čtení, které aplikovala po dobu 11 let na prvním stupni ZŠ, aby dokázala její přínosy. V tomto období také založila projekt ABC Music na základě inkluzívního vzdělávání. Jednalo se o první soukromou základní školu svého druhu v Čechách i na Slovensku. Byla finalistkou prvního ročníku ankety „Zlatý Ámos“. Od konce 80. let pořádá semináře v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a věnuje se reedukaci nejzávažnějších případů špatně čtoucích dětí se stoprocentní úspěšností. Je členkou řady organizací včetně České pedagogické společnosti a České společnosti „Dyslexie“.

Při příležitosti Dne české státnosti a počátku oslav stého výročí vzniku samostatného Československa byla Senátem Parlamentu České republiky udělena v předvečer českého státního svátku sv. Václava (27.10.2019) vyznamenání jednadvaceti výjimečným osobnostem. Jednou z oceněných byla i Mária Navrátilová. Stříbrná pamětní medaile Senátu jí byla udělena za celoživotní průkopnickou práci v oblasti školství a vzdělávání. Záznam České televize z předávání těchto ocenění ve Valdštejnském paláci v Praze je k dispozici zde: https://bit.ly/2R5Egm7.
Moje příspěvky:Český jazyk - HÁDANKA

vloženo: 24.03.2020

Komentář:
Učitel nejdříve básničku přednese. Žák poslouchá a sleduje text spolu s učitelem, tedy ukazuje prstem, kde se čte.
Následně čte žák společně s učitelem.
Nakonec žák přečte básničku sám.

Poté následuje opis básničky s doplnění chybějícího slova.
Při psaní žák přizvukuje, aby nevynechal žádné písmenko. Říká to, co píše.
Na závěr žák po sobě text hlasitě přečte a kontroluje napsané.
Potom se žák dívá na předlohu a kontroluje znovu text, zda opis zvládnul bez chyby.

Na závěr se může básnička doplnit o ilustrace hub.Originál hádanky naleznete v Neobyčejném slabikáři, díl č. 1 na straně č. 53. Autorkou básničky je Leona Vejsová :)

Český jazyk - HÁDANKA


více info: https://youtu.be/7b8v8oOgQbU