Logo ABC SFUMATO

Sfumato ®
(Splývavé čtení ® )

e-shop | www.abcmusic.cz
Učíme děti správně číst, psát a poznávat svět...

Aktuality a novinky
01.01.2006 | 2006 - SGI

DÔLEŽITÉ JE, ŽE DETI SA PRESTALI DELIŤ NA SKUPINKY ČI UŽ PODĽA
PÔVODU, VÁŽNOSTI ICH HENDIKEPU ALEBO PODĽA ČASTÍ, ODKIAĽ
POCHÁDZAJÚ. DNES SÚ UŽ VŠETCI SEBEROVNÍ, ZDRAVÉ I POSTIHNUTÉ
DETI BEZ ROZDIELU ICH FARBY POKOŽKY ČI PROSTREDIA, V AKOM
VYRASTAJÚ. NA STRETNUTIACH, NO I MIMO NICH TVORIA JEDEN TÍM.
PROJEKT ARTETERAPIE NIE JE LEN O UMENÍ, ALE PREDOVŠETKÝM
O ĽUDSKOSTI, TOLERANCII A ÚCTY JEDNÉHO VOČI DRUHÉMU


více info: http://www.abcmusic.cz/dokumenty/sk/SGI_2006.pdf

Facebook ABC Music YouTube ABC Music Skype ABC Music