Logo ABC SFUMATO

Sfumato ®
(Splývavé čtení ® )

e-shop | www.abcmusic.cz
Učíme děti správně číst, psát a poznávat svět...

Aktuality a novinky
01.05.2012 | 2012 - Učitelské noviny

Čtení, jak ho možná neznáte

Dyslexie – slovo v současné době často používané. Znají ho učitelé, děti, rodiče i široká veřejnost. Málokdo si však dokáže představit, jak se cítí ti, kteří se s ní dnes a denně potýkají. Jak se asi cítí žáci, kteří se stydí číst před třídou, protože se jim ostatní děti smějí? Každou hodinu čtení se krčí v lavici a tichoučce doufají: „Prosím, ať mě nevyvolá!“

Jak se cítí žáci, kteří se nedokáží zorientovat v textu, a tudíž nemohou splnit zadaný úkol, byť jsou sebechytřejší. V podobných situacích se denně ocitají stovky dětí. Právě to nás přivedlo na myšlenku, jak jejich situaci zlepšit či těmto situacím dokonce předejít úplně. Je možné učinit preventivní opatření?

Naše přemýšlení a pátrání po možnostech řešení nás přivedlo k metodice Sfumato, jejíž autorkou je Mária Navrátilová. Sfumato – Splývavé čtení – vzniklo již před 35 lety při nápravě špatně čtoucích dětí. Seznámil se s ní i přední český odborník v oboru vývojové psychologie a dětské psychologie Zdeněk Matějček, známý nejen odborné, ale i laické veřejnosti svými publikacemi právě o dyslexii a poruchách čtení. Výsledky této metody ho natolik oslovily, že M. Navrátilové doporučil její aplikaci v prvních třídách. A tak se také stalo. Během jedenáctileté praxe se k technice čtení přidalo i psaní, neboť tyto dvě části gramotnosti spolu bezpochyby souvisejí, jedna ovlivňuje druhou. Vázané čtení podporuje vázané kličkované písmo.

V čem spočívá podstata metody?

Splývavé čtení je velice hravý způsob výuky hojně využívající dramatickou výchovu. Děti se v předslabikářovém období učí nejen správně artikulovat, ale i dýchat a vyvozovat hlásky, čímž trénují pro čtení i psaní tolik potřebný sluchový aparát. K tomu v neposlední řadě patří i procvičování jemné a hrubé motoriky, správný úchop pera a vůbec správné sezení a návyky při psaní.

Co je ale zásadní a čím se ostatní metody výuky čtení nezabývají, jsou oční pohyby. Pro správné a plynulé čtení jsou natolik důležité, že mě překvapuje fakt, proč se jimi nezabývají i ostatní. Nebo se ke mně tyto informace pouze nedostaly?

Pokud si děti náležitým metodickým postupem a cvičením zvnitřní plynulý pohyb očí stále vpřed a zamezí se jejich těkání tam a zpět, např. při zpětné kontrole přečtené slabiky u slabikujících dětí, předejde se řadě možných obtíží při čtení.

Jak na to?

Vezměte dospělého čtenáře a jeho čtení značně zpomalte.

Proč jít oklikou přes rozkládání slova na slabiky a jejich následné skládání zpět, což je pro děti nesmírně náročný a namáhavý proces, když můžeme jít rovnou pohodlnou pěšinkou. Stačí periferním zrakem načítat jedno písmenko za druhým a rovnou, z počátku pomalinku, číst. A co je velmi důležité, číst s porozuměním. Tím, že jsme zjednodušili čtecí proces, jsme dětem nabídli další prostor pro vnímání obsahu přečteného textu.

Mária Navrátilová o své metodě říká: „Proti ostatním metodám mohu zdůraznit, že expozice hlásky není krátká, jak ji známe, ale dlouhá. Je to proto, že všechny koordinované pohyby, které jsme se učili (chůze, řeč, tanec, hra na hudební nástroj...), vznikly z pomalého provedení – a to je ten základ. Děti se učí číst pomaleji (dlouze), postupně se proces zdokonaluje, tedy zkracuje (zrychluje).“

Z chodeb naší školy se ozývá nadšené volání: „Óóóóó!“ Touto metodou vyučujeme druhým rokem a máme z ní nejen dobrý pocit, ale dokonce radost. Přináší chuť do další práce učitelům, dětem i rodičům. Už dnes se těšíme na další spokojené prvňáčky, ze kterých se díky Sfumatu stanou dobří a veselí čtenáři (podrobnější informace naleznete na www.abcmusic.cz). Přeji hodně sil a chuti tak trošku změnit svět. Změnit ho dětem, kterým pomůžete čtením rozvíjet jejich bohatou fantazii.

Denisa Sochorová, ZŠ Morávkova 40, Vyškov


více info: http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=6421

Facebook ABC Music YouTube ABC Music Skype ABC Music