Logo ABC SFUMATO

Sfumato ®
(Splývavé čtení ® )

e-shop | www.abcmusic.cz
Učíme děti správně číst, psát a poznávat svět...

Aktuality a novinky
12.05.2020 | Zapojte se do výzkumného projektu!

Zapojte se do výzkumného projektu!
autor: Peter Newman | kategorie: oznámení

Zapojte se do výzkumného projektu intervenčních programů pro děti prvního stupně ZŠ s problémy ve čtení.


NOVÉ ŽÁKY DO PROGRAMU JIŽ NEPŘÍJÍMÁME!


Vážení rodiče,

je Vaše dítě v současné době žáčkem 1., 2., 3., nebo 4. třídy prvního stupně základní školy (včetně domácího vzdělávání)? Má problémy ve čtení? Prošlo již (anebo projde do konce školního roku) vyšetřením v PPP (pedagogicko-psychologická poradna)? Byla u něho diagnostikovaná SPU (specifická porucha učení) v oblasti čtení? Je/bude mu poskytována nějaká speciální péče?

Pokud jste odpověděli „ano“ na alespoň první tři dotazy, je Vaše dítě kandidátem pro účast ve dvouletém výzkumném projektu v rámci grantu TA ČR (Technologická agentura České republiky), který vedou odborníci z JČU (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) ve spolupráci s naším vzdělávacím a didaktickým institutem a ČVUT (České vysoké učení technické v Praze).

Trápení se čtením (pro přibližně pětinu populace) a otázka přetrvávajícího výskytu nízké úrovně funkční čtenářské gramotnosti jsou problémem celosvětovým. Řešením je používat v praxi takové metody výuky, které jsou založené na empirických důkazech, co je efektivní, co opravdu pomáhá. Cílem našeho výzkumu je proto evaluace efektivnosti intervenčních programů, které se pro tuto oblast v českém vzdělávacím prostředí užívají.


Jak se přihlásit do projektu a co vás čeká?

  • přihláška: napište si prosím o web-link na on-line formulář (vizte e-mail níže);

  • dáme vám vědět, kdy a kam se (v Praze) dostavíte s dítětem na vstupní diagnostiku (pro některé rodiče budeme moci uhradit cestovní náklady z grantu);

  • diagnostika: budou provedena různá bezplatná měření/vyšetření – např. očních pohybů na přístroji, který je v ČR jediný svého druhu (pro dítě půjde o nestresující, zajímavý zážitek), včetně vyšetření v naší smluvní PPP (ve vašem kraji); bude pořízen videozáznam čtecího a psacího výkonu dítěte;

  • na základě těchto vyšetření získáte detailní popis SPU Vašeho dítěte, který poslouží jeho pedagogům i kmenové poradně v určení konkrétních nápravných opatření;

  • stejná vyšetření dítě absolvuje po roce, což poslouží ke srovnání toho, jak se problémy ve čtení vyvíjí v čase a jak na ně dané nápravné opatření působí.


NOVÉ ŽÁKY DO PROGRAMU JIŽ NEPŘÍJÍMÁME!
Uzávěrka přihlášek: nejpozději do pátku 29. května 2020.
(prodlouženo kvůli dopadu současné krize způsobené pandemií COVID-19)


Kontakt:
Miroslava Exnerová (manažerka projektu)
tel. (+420) 723 808 153
manager @ abcmusic.cz

Facebook ABC Music YouTube ABC Music Skype ABC Music