Logo ABC SFUMATO

Sfumato ®
(Splývavé čtení ® )

e-shop | www.abcmusic.cz
Učíme děti správně číst, psát a poznávat svět...

SeminářeVšechny semináře lze hradit ze Šablon na čtenářskou gramotnost a inkluzi.
Pokud chcete vyučovat metodikou Sfumato v 1. ročníku ZŠ, je z důvodu správné interpretace metodiky nezbytně nutné absolvovat základní seminář a následně i letní školu s praktickým výcvikem.


Sfumato® (Splývavé čtení®) aneb čtení pro všechny děti – základní prezenční seminář

 

PSANÍ ve VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ aneb JAK VYZRÁT NA KLIČKOVANÉ PÍSMO - seminář

 

EFEKTIVITA METOD ČTENÍ - webinář (on-line)

 
Programy akreditované MŠMT ČR pod č.j.: 7560/2021-5-182

POPIS AKCE

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA» Obsah a cíl semináře:
NOVINKA ROKU 2024
Od ledna 2024 ředitelé škol rozhodují o volbě metod prvopočátečního čtení a psaní.

Webinář je doplněn o videozáznamy z výuky. Získáte tak ucelený obraz o technikách čtení a psaní, odbornou představu o elementární výuce na prvním stupni, abyste mohli zodpovědně rozhodovat, jakou metodou by se měli žáci ve školách učit číst a psát (týká se i problémových žáků, dětí cizinců, bilingvních žáků).

Při správně zvolené technologii se výrazně snižují projevy SPU čtení a psaní, jak dokázal výzkum JU ČB 2020-2022. Prevence výskytu specifických poruch učení už nemusí být na vaší škole utopií.


TERMÍN: 20.02.2024 (úterý)
ČAS: od 13:00 do 15:00 hod.


LEKTORKY:
Mgr. Iva Ondráčková, Mgr. Lenka Felcmanová


» Ceník:
ÚČASTNICKÝ POPLATEK:
První přihlášený z dané organizace uhradí 500 Kč / 20 EUR; každý další přihlášený z dané organizace hradí 200 Kč / 8 EUR. V přihlášce proto vyplňte počet účastníků z dané organizace.


» Storno podmínky semináře:
  • 20% z ceny – odhlášení účastníka 15-7 dnů před začátkem
  • 50% z ceny – odhlášení účastníka 6-4 dny před začátkem
  • 100% ceny – odhlášení účastníka 3-0 dnů před začátkem


» Kontakt:

Jana Pliešovská
Tel.: +420 601 379 855
E-mail: reditel@abcmusic.cz» Dokumenty:Letní škola pro pedagogy

 

Metodika Sfumato® ve výuce na 1. stupni ZŠ

 
Facebook ABC Music YouTube ABC Music Skype ABC Music