Logo ABC Music

Sfumato ® (Splývavé čtení ® )

e-shop | www.abcmusic.cz
Učíme děti správně číst, psát a poznávat svět...

Aktuality a novinky
04.11.2022 | Sfumato slaví 50 let - zveme na akci Kavárna se Sfumatem

Sfumato slavi 50 let - zveme na akci Kavárna se Sfumatem a na setkání s autorkou metodiky

Kavárna se Sfumatem s autorkou metodiky Sfumato

autor: Mária Navrátilová | kategorie: oznámení


Dobrý den,
dovolujeme si vás oslovit s nabídkou setkání Kavárna se Sfumatem s autorkou metodiky Sfumato, PaedDr. Márií Navrátilovou, v Praze - Michelská 300/60, kde se nachází nové CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ V METODICE SFUMATO. V relaxačním prostředí u kávy či čaje budeme hovořit o tradičních i netradičních metodách prvopočátečního čtení a psaní a prostor zbyde i na panelovou diskusi.

Sfumato slavi 50 let - zveme na akci Kavárna se Sfumatem a na setkání s autorkou metodiky
Záznam z TV NOVA, pořad Střepiny.

Z dvouletého vědeckého výzkumu Jihočeské univerzity ČB (2020-2022) vám promítneme videoukázky z pretestů a posttestů vybraných respondentů výzkumu, tedy žáků s diagnostikovanou dyslexií. Odborníci ve výzkumu, reedukanti žáků 2.-5. ročníků ZŠ, dokázali vytvořit ve vymezeném čase 48 vyučovacích hodin nový čtecí a psací návyk, který umožnil dětem vstup do světa gramotnosti nejen po technické stránce, ale i v oblasti porozumění čteného textu. Výzkum potvrdil příznivé, až léčebné účinky Sfumata, vysokou kvalitu, přitažlivost pro děti.


Zde vyjádření vedoucího výzkumného projektu:

"Výzkum potvrdil, že Sfumato je efektivnějším reedukačním nástrojem než státem poskytované nápravné mechanismy, které napravují daný stav, zatímco Sfumatem se vytváří zcela nový čtecí návyk. Zásadní význam Sfumata vidíme však především v jeho preventivním charakteru, pokud je realizován ve výuce prvopočátečního čtení a psaní hned v 1. ročníku. Věřím, že metodika Sfumato se stane jednou z vysoce efektivních postupů pro zvyšování úrovně dovednosti číst a tím i zvyšování úrovně čtenářské gramotnosti žáků!" PhDr. Ivana Šimková, Ph.D. - Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity


Sfumato slavi 50 let - zveme na akci Kavárna se Sfumatem a na setkání s autorkou metodiky
Reference v rámci projektu „Metodika Sfumato – výchova lektora pro podporu čtenářské gramotnosti“


Zde přehled možných termínů k rezervaci:
  • středa 8.3.2023 (od 15.00 do 18.00 hodin)
    lze spojit s oslavou DNE ŽEN – mimořádně prodloužené posezení v ceně, vhodné pro uzavřený kolektiv
  • středa 17.3.2023 (od 14.00 do 17.00 hodin)
  • středa 29.3.2023 (od 15.00 do 18.00 hodin) - OBSAZENO, nelze se již prihlásit
  • pátek 31.3.2022 (od 14.00 do 17.00 hodin) - OBSAZENO, nelze se již prihlásit

Účastnický poplatek: 700,- Kč / osoba (občerstvení zajištěno) Lze hradit ze šablon, programy akreditované MŠMT ČR pod č.j.: 7560/2021-5-182.
Kapacita: max. 29 osob


Pokud byste měli zájem domluvit jiný termín, setkání pro uzavřený kolektiv minimálně 15 osob, kontaktujte nás prosím na email sfumato@abcmusic.cz

Přihlásit se můžete na našem webu:

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA


Přejeme vám mnoho úspěchu a šťastných dětí a v případě jakýchkoliv dotazů se na mne prosím neváhejte obrátit s dotazem, či připomínkou. Ráda vše objasním a vysvětlím, kontakty naleznete níže.


Mgr. Hana Dyntarová - koordinátorka projektů Sfumato
Mobil: +420 737 119 261 (od 14.00 do 16.00 hod.)
E-mail: sfumato@abcmusic.cz


Sfumato slavi 50 let - zveme na akci Kavárna se Sfumatem a na setkání s autorkou metodiky

Sfumato slavi 50 let - zveme na akci Kavárna se Sfumatem a na setkání s autorkou metodiky


Reference

Zpráva o setkání v Kavárně Sfumato
Dne 19.10.2022 se ve spolupráci s PhDr. M. Navrátilovou, pracovníků PPP 1,2 a 4 a PPP pro Prahu 11 a 12 konalo pracovní setkání poradenských a školních speciálních pedagogů za účelem seznámit se s možností vytváření nového čtecího návyku u žáků s SPU - čtení a psaní metodikou Sfumato.

Akce proběhla v prostorách ABC Music, lektorkou byla samotná autorka PaedDr. Mária Navrátilová. Speciální pedagogové se sešli v hojném počtu. Kromě základních informací o metodě Sfumato měli možnost prohlédnout si inspirativní a praktické materiály (např. originální písanky a slabikáře,…). Atmosféra setkání byla inspirativní, přátelská a velmi pohostinná.

Děkujeme paní doktorce za možnost obohatit speciálně pedagogickou praxi novými poznatky, přejeme Sfumatu mnoho spokojených lektorů i žáků.

Za PPP pro Prahu 11 a 12 speciální pedagogové Mgr. Lenka Novotná, Mgr. Jitka Zemanová

Program setkání:
1. představení metodiky SFUMATO – z neurofyziologického hlediska
2. videoukázka čtení a psaní žáků, DYSLEKTIKŮ, kteří byli zařazeni ve výzkumu JU ČB (2. - 5. ročník, PRETEST a POSTTEST ČTENÍ A PSANÍ)
3. vytváření nových čtecích návyků u žáků se SPU – čtení a psaní metodikou Sfumato v metodických krocích (videoprojekce v kostce)
4. KRITICKÉ FAKTORY reedukačního procesu aneb vyvázání žáků z vyučování ve škole
5. DISKUSE

V Praze dne 15. 11. 2022

Facebook ABC Music YouTube ABC Music Skype ABC Music