Logo ABC Music

Sfumato ® (Splývavé čtení ® )

e-shop | www.abcmusic.cz
Učíme děti správně číst, psát a poznávat svět...

O metodice SfumatoRevoluční metodika čtení Sfumato

pro učitele a ředitele základních a mateřských škol,
školní inspektory, specialisty z pedagogicko-psychologických poraden,
dyslektických center, a ostatní zájemce


ČTENÍ „SFUMATO ® “ – „SPLÝVAVÉ ČTENÍ ® “ aneb ČTENÍ PRO VŠECHNY DĚTI

Metodika „Sfumato – Splývavé čtení “ uvádí problematiku hlubokou, náročnou.

Každé dítě má právo naučit se číst plynule a s porozuměním. Každé dítě se může naučit plynule číst, neboť existuje metodika, která to každému dítěti umožní.(červen 2005)

PaedDr. Karel Tomek
ředitel odboru předškolního, základního
a zákl. uměleckého vzdělávání, MŠMT


Čtení s porozuměním je ukryto v rychlosti zpracování CNS. Dosud žádná metodika neumožnila dítěti volit své vlastní tempo učení čtení.

Metodika „Sfumato“ spadá do oblasti inkluzivního myšlení („inkluzivní výchova a vzdělávání“), tzn. že v sobě obsahuje individuální přístup s respektováním věkových zvláštností. Dítě je pozorné, soustředěné a aktivní zároveň!

Při učení technikou Splývavého čtení se zabrání dvojitému čtení, dítě čte plynule a s porozuměním, po stránce fyziologické se tvoří „půda“ pro správné dýchání a umístění tónu v dutině ústní (všechny metodiky dosud používaly při expozici hlásky deklamační techniky a vytvářely špatný návyk dechového frázování - lidská řeč je zpívavá!). Dítě musí projít intonačním vývojem tak, že se naučí tvarovat a barvit hlas při dodržování hygienických požadavků. Dokonale rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky, naučí se pečlivě vyslovovat. Technický základ a intonační vývoj musí být doplněn o prožitek při učení hlásek (písmen). A nejen to! Pokud učíme dramatizaci čteného textu, interpretaci, nelze kvalitních výsledků docílit bez toho, aniž by dítě neprošlo dramatickým prožitkem v reálném prostoru!

Technika Splývavého čtení je ve své podstatě revoluční. ...s potěšením mohu sdělit, že v ní nenacházím nic, co by nějak odporovalo dnešním poznatkům z neuropsychologie a vývojové psychologie. Naopak, pokud mohu posoudit, velice sympatický je její princip komplexního přístupu k počáteční výuce čtení... Rozlišuje dokonale zvukovou a grafickou podobu slova, zdokonaluje vyjadřovací schopnosti, přináší čtení s porozuměním, na které svět čeká již 150 let. Podělme se s dětmi o radost ze čtení.(březen 2003)

Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.
dětský psycholog, Psychiatrické centrum Praha
odborný garant a čestný člen České společnosti Dyslexie„Splývavé čtení “ je pro všechny děti,
které mají zrak, sluch a hlas!

PaedDr. Mária Navrátilová
autorka metodiky


Facebook ABC Music YouTube ABC Music Skype ABC Music