Logo ABC Music

Sfumato ® (Splývavé čtení ® )

e-shop | www.abcmusic.cz
Učíme děti správně číst, psát a poznávat svět...

ReferenceČTENÍ „SFUMATO“ aneb „SPLÝVAVÉ ČTENÍ “ - reference z 15.6.2005

HODNOCENÍ ČŠI (15.06.2005):

Mgr. Věra Hessová
Liberecký inspektorát
Masarykova 28
460 01 Liberec

a) „Zúčastnila jsem se velmi zajímavého metodického semináře učení technikou ‚Splývavé čtení ', který rozšířil můj pohled na možnosti efektivní výuky čtení s porozuměním. Váš ojedinělý způsob prezentace s osobním nasazením a působivou přesvědčivostí, dobře zvládnutá hudebně-dramatická průprava a mnohaleté zkušenosti při práci s dětmi při nápravě čtení koncentrovaly pozornost posluchačů, motivovaly a vtahovaly je do problému.“

b) „Jako inspektorka nebudu mít sice příležitost prakticky nacvičovat jednotlivé techniky přímo ve třídě, ale nesporným přínosem je znát nejrůznější metody výuky čtení, především jestliže jsou účinné a zohledňují na prvním místě dítě a jeho potřeby a nároky. Učení metodou ‚Splývavého čtení' má nejlepší předpoklady dát všem dětem šanci dosáhnout úspěchu, protože metody nácviku vycházejí z vědeckých poznatků a zásad, ale zároveň jsou dětem velmi blízké a přirozené.“

c) „V pomalém čtení je zakotveno čtení s porozuměním. Důležitá je koordinace zraku a sluchu - tedy těch nejzákladnějších smyslů, které člověk běžně používá. Při nácviku se systematicky využívá jednoduchých, ale účinných pomůcek jako jsou tabule, tabulky s písmenky a kartičky. Je nutné informace předkládat jednoznačně, v protikladech, aby nemohlo dojít k záměně, a tím se vyvarovat chyb. Dítě projde hlasovou a intonační průpravou a využije smysl pro dramatizaci, který je mu vlastní. Všechny aktivity směřují k prožitku z učení hlásek a písmen a dramatizaci v prostoru. Při učení touto technikou je také potřeba informovat rodiče dětí, aby byli připraveni na nové postupy a neuspěchali příliš nácvik čtení svého dítěte v obavě, že něco nestihnou. Naopak tady je potřeba zvolnit a nechat dostatečný prostor a čas samotnému dítěti, dokud si důkladně nezafixuje jednotlivé znaky. Zdá se, že metodou ‚Splývavého čtení' lze naučit číst i děti s různými dysfunkcemi, které pociťují díky svým problémům odtažitost a nechuť dál spolupracovat a učit se něčemu novému, nebo se díky tomu cítí odstrčení a nedocenění v kolektivu, přestože za to nemohou - jenom mají jiné individuální dispozice. I tyto děti dostávají šanci dosáhnout metodou ‚splývavého čtení' stejných výsledků.“

d) „Nyní stačí jen vyškolit dostatečné množství nadšených učitelek a vrhnout se do práce a pouze čas prokáže správnost a efektivitu tohoto kroku. ...Přeji všem, dětem i vyučujícím, radost ze čtení.“Mgr. Eva Šefránková
PaedDr. Jiřina Götzová

Jihomoravský inspektorát
Křížová 22
603 00 Brno

a) „Seminář byl velmi hodnotný vzhledem k prezentaci předkládaných metod autorkou metodiky. Zaujala nás nejen vysoká odbornost, ale i práce s hlasem přednášející, způsob aktivace a motivace zúčastněných.“

b) „Domníváme se, že prezentovaná metodika je velmi vhodná a použitelná pro všechny děti.“

c) „Seminář pro nás inspektory byl přínosem a je samozřejmé, že jej budeme doporučovat ve školách jako vhodnou metodu.“


HODNOCENÍ – POLSKO (20.03.2005):

mgr Maria Jarczyk, ředitelka
Ośrodek pracy pozaszkolnej
ul. Nierad 110, Kryry
43-265 Mizerów

„...Zcela se ztotožňuji s tím, co nám představila Dr. Navrátilová. Já sama se již řadu let zabývám metodikou...správného čtení přizpůsobeného dětem s různými deficity...“


HODNOCENÍ - SLOVENSKO (12.12.2004):

Mgr. Zuzana Hrnčárová
ZŠ, Hodžova 37
911 81 Trenčín

„...Prišla medzi nás milá a usmievavá žena, ktorá nás nenechala len pasívne prijímať informácie. Jej spôsob vedenia bol naozaj excelentný. Vďaka jej hereckým kvalitám a zaujímavým informáciám podarilo sa nás udržať v pozornosti takmer tri hodiny. Chcem sa jej poďakovať za poznatky, ktoré nám odovzdala v novej metóde OSBUA – novej technike výučby čítania, ktorá určite prinesie svoje ovocie, hlavne v prvom ročníku ZŠ. Urcite vieme aj to, že sa neradi vzdávame zaužívaného klasického spôsobu výučby. Ale vieme aj to, že počet detí s poruchami učenia rastie a v našej moci je len diagnostikovanie poruchy a prípadná terapia (ak ju počas vyučovania vôbec stihneme). Mali by sme sa preto venovať predchádzaniu týchto porúch...“
Facebook ABC Music YouTube ABC Music Skype ABC Music