Logo ABC SFUMATO

Sfumato ®
(Splývavé čtení ® )

e-shop | www.abcmusic.cz
Učíme děti správně číst, psát a poznávat svět...


APLIKACE METODIKY aneb z pera učiteleLudmila Sršňová, Speciální škola Litomyšl

Metoda Sfumato mě nadchla. Na základě "pilotního programu" - reedukace žáků 2. stupně jsme v letošním školním roce změnili ŠVP a analyticko-syntetickou metodu opustili. Sfumato používáme na celém 1. stupni, ve vyšších ročnících 1. stupně probíhá reedukace všech žáků a jsme s výsledky spokojení. Děti čtení baví, na hodiny se těší, jsou koncentrováni celou dobu výuky a zlepšily se i jejich pracovní návyky.
Jsem ráda, že jsem tuto metodu poznala, pro děti v ZŠ praktické je vynikající, mrzí mě, že moje vlastní děti ji ve škole nemohou zažít a trápí se slabikováním bez porozumění.

PS: Dlouho jsem (jako zástupkyně ředitele) přemýšlela, jak to zařídit, aby naši žáci uměli dobře číst a čtenému rozuměli. Sfumato jakoby nám spadlo z nebe. Díky a ještě jednou díky.


- dokument doc (celkem 33 hodnocení)Michaela Bajtová, Pardubice

Jsem ráda, že jsem se mohla s metodikou Sfumato seznámit. Od letošního záři ji vyučuji. Líbí se mi, že dává dětem dostatek času na zpracování jednotlivých hlásek a na syntézu více hlásek, že pracuje pomalu, nespěchá.Je dobře, že si můžeme celou metodiku několikrát zopakovat, že školení bylo více. Také oceňuji možnost najít některé materiály a nápady na internetových stránkách.


- dokument doc (celkem 22 hodnocení)Irena Pešková, Hlinsko v Čechách

Metoda Sfumato je velmi zajímavá, umožňuje všem žákům naučit se kvalitně číst. Podle této metody jsem začala učit od 2. pol. 2011 - 2012 ve speciální třídě a téměř okamžitě byly vidět výsledky. Po první schůzce jsem byla dost rozpačitá, ale propracovanost a obsáhlost této metody se mi velmi zalíbila. Děkuji, že jsem se s ní mohla seznámit.


- dokument doc (celkem 18 hodnocení)
Aplikace nové metody rozvoje čtenářské gramotnosti žáků základních školFacebook ABC Music YouTube ABC Music Skype ABC Music